Info ligging

                                                     Projectuwgloriette

Wat ons inspireerde aan deze site was om te onderzoeken hoe dit binnengebied maximaal aansluiting zou kunnen vinden bij haar omgeving zodat de toekomstige bewoners optimaal verankerd worden en kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving. Belangrijk was eveneens dat deze vernieuwde site geen aparte enclave wordt, maar een innovatieve woonomgeving die aansluiting vindt bij de reeds bestaande groene omgeving. Residentie Gloriette wordt een plek met een eigen identiteit, waar het aangenaam en zorgeloos wonen is. De architectuur en de buiteninrichting worden naadloos op elkaar afgestemd en dit dankzij de doordachte keuze van gevelmaterialen die warmte en degelijkheid uitstralen. Hierdoor voelt de integratie in de natuurlijke omgeving als vanzelfsprekend.  

Residentie Gloriette voorziet in 40 kwaliteitsvolle en comfortabele appartementen met 1, 2 of 3 slaapkamers met ruime terrassen en tevens ondergrondse staanplaatsen en - bergingen.
De tijdloze en toonaangevende architectuur zorgt voor een perfecte integratie in zijn omgeving waarin  functioneel wonen en een kwalitatieve woonbeleving centraal staan. De huidige hoeve waar eerder een veehandel en een melkerij hun plaats kenden zullen plaats maken voor aantrekkelijke appartementen en die zullen zorgen voor de juiste allure. Het oude duiventorentje 'Gloriette' genaamd en die haar naam leent aan dit wooncomplex zal worden hersteld zodanig dat de ziel en nostalgie optimaal bewaard blijft.

 

Een heerlijke plek om te vertoeven, te wonen, te genieten en te groeien, …..

 

Wees welkom …

                                                     Projectuwgeschiedenisdomein

Projectmaquette

Een onderscheidend nieuwbouwproject met respect voor het verleden. Zo zou je de ontwikkeling van de Gloriette-site kunnen omschrijven. We willen als initiatiefnemers namelijk een moderne invulling geven aan een herkenbare plaats in Sint-Gillis-Dendermonde. Een plek waar heden en toekomst elkaar blijvend vinden.

 

St-Gillis-Dendermode is een landelijke gemeente tussen Dender en Schelde en een deelgemeente van Dendermonde. De typisch Vlaamse gemeente ligt op het knooppunt tussen Gent, Antwerpen, Mechelen en Brussel en is dus vlot bereikbaar vanuit verschillende plaatsen in ons land. In de Pastoor Claeysstraat, vlakbij het dorpscentrum van deze landelijke gemeente, bevindt zich nu het huis van de familie De Cock. De oorspronkelijke hoeve op de Gloriette-site is gebouwd eind negentiende eeuw. Dominique De Cock bouwde het in 1886 op een weide dat voorheen gebruikt werd om vlas te winnen. In zogenaamde rootputten, kon de waterplant welig groeien en nadien geoogst worden. Leon De Cock - ook wel Miene Cock genoemd, erfde de hoeve van zijn vader. Deze woonde er samen met zijn voltallige gezin, plaatste de stallen ernaast en hield er een veehouderij. "De Cock - Koopman in Vee" stond daarom heel lang boven het portaal gegraveerd. Miene Cock was enorm gekend voor de invoer van beesten uit Friesland, en vanuit heel de streek kwamen veehouders naar hem om beesten te kopen.

 

Doorheen de twee wereldoorlogen werd het huis met kelder, een schuilplaats voor de hele buurt tegen de vallende bommen. Nadien werd de hoeve alsnog aangeslagen door de doortrekkende troepen. Twee keer moest de familie hun huis verlaten, om nadien vast te stellen dat veel van hun inboedel vernield werd. Toch bleef het huis steeds trots overeind staan om onderdak te bieden aan gans de familie.

 

Naast de stallen van Miene Cock is de site ook gekend vanwege het prachtige zomerhuisje of 'gloriette' dat ten noorden in de tuin staat. Het kleine bakstenen gebouwtje, met een decoratief pannen tentdak, werd nog voor de woonhoeve opgetrokken. Voormalig Minister van Koloniën De Bruyn gebruikte het aanvankelijk als tuinhuis voor zijn stukje moestuin in Dendermonde. Daarna deed de gloriette dienst als zomerhuisje voor de familie De Cock en het favoriete speelterrein voor de kinderen van de buurt. Wijlen Dr. De Cock , kleinzoon van de bouwer van het prachtige gebouwtje,  zou hier zelfs zijn eerste dieren op sterk water hebben gezet. Nog wat later werd de gloriette het favoriete verblijf van de paarden van zijn zus Victoria De Cock.

 

Het mooie zomerhuisje verbergt duidelijk heel wat verhalen en waarschijnlijk komen er nu nog enkele mooie bij. Want, in samenspraak met de gemeente, beslisten we daarom ook om dit prachtig stukje geschiedenis te behouden. Meer nog, we maken er het centrale punt van in ons hele verhaal. We willen van de Gloriette een plaats van herkenbaarheid maken, een plaats waar mensen leven, samenkomen en elkaar ontmoeten. Waar iedereen welkom is om te genieten van het groene parkje en van de rust in deze prachtige buurt. 

vroeger